Rijksoverheidslogo
Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor dierproeven

Beleidsadvisering

Afstemming en advisering

Het NKCA verzorgt beleidsondersteuning en -advisering. Ze voert het secretariaat over het Regulier Overleg Dierproeven en Alternatieven (RODA) en is agendalid van IWAD (Interdepartementale Werkgroep Alternatieven voor Dierproeven) en ISAD (Interdepartementale Stuurgroep Alternatieven voor Dierproeven).

Het NKCA en ZonMw zetten zich in om de onderzoeksagenda's in de diverse lidstaten meer op elkaar af te stemmen. De basis hiervoor is gelegd in de Programmeringsstudie Alternatieven voor Dierproeven, waarin prioriteringscriteria en prioritaire gebieden zijn gedefinieerd. Het afstemmen gebeurt in ECOPA-verband. Ecopa staat voor European Concensus Platform on alternatives en is de vereniging van nationale platforms van overheid, bedrijfsleven, onderzoek en maatschappelijke groeperingen die zich bezighouden met (onderzoek naar) 3V-alternatieven.

Het NKCA adviseert ZonMw bij de onderzoeksprogrammering 'Meer kennis met minder dieren' en de module 'Proefdiervrije Technieken'.

.