Rijksoverheidslogo
Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor dierproeven

Onderwijs en nascholing

Een belangrijke taak van het NKCA is het bijdragen aan bewustwording van het belang van de toepassing van 3V's bij onderzoekers en andere betrokkenen zoals biotechnici en dierverzorgers. Deze bewustwording en het delen van kennis zijn de belangrijkste aspecten bij de ontwikkeling en toepassing van 3V-methoden.

Naast het verzorgen van onderwijsactiviteiten op diverse universiteiten en instellingen, bevordert het NKCA ook de inzet van 3V-methoden binnen het onderwijs en zorgt ze voor kennisdeling door middel van bij- en nascholingsactiviteiten.

Lesgeven
.