Rijksoverheidslogo
Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor dierproeven

Regelgeving

Dierproeven

Om dierproeven uit te mogen voeren is voor elke onderzoeker een zogenaamde artikel 9 registratie verplicht. Om je als onderzoeker te kunnen registreren moet je aan opleidingseisen voldoen. Het NKCA is verantwoordelijk voor het 3V deel van het onderwijs wat hiermee gemoeid is.

Implementatie Europese Richtlijn

De Europese Richtlijn 2010/63/EU voor de bescherming van dieren die voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt moet begin 2013 in de Nederlandse nationale wet- en regelgeving zijn geïmplementeerd. Het NKCA is als een van de geconsulteerde organisaties inhoudelijk betrokken bij de implementatie van regelgeving op het gebied van bevoegdheid en bekwaamheid, onderwijs en nascholing.

Europese richtlijn

Veiligheid

Het NKCA zorgt voor meer afstemming en bundeling van de Nederlandse inzet in internationale gremia die draaien om de sectoren chemische stoffen, geneesmiddelen, consumentenveiligheid, voeding, gewasbescherming. Een effectieve bundeling van nationale krachten vereist echter ook een nationale afstemming van prioriteiten en activiteiten. Zeker op het vlak van toegepast onderzoek en regelgeving is het belangrijk dat de betrokkenen hun inspanningen en ervaringen delen. Dit om in internationaal verband met één stem te kunnen spreken.

Het NKCA organiseert themagerichte (volgens de prioritaire gebieden) gesprekken met belanghebbenden. In deze gesprekken wordt geïnventariseerd wat de inbreng van alle spelers kan zijn om de (regulatoire) implementatie van 3V-alternatieven te bevorderen en hoe op dit vlak door samenwerking mogelijk synergiewinst kan worden geboekt.

Meer informatie

-Wet- en regelgeving

.