Rijksoverheidslogo
Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor dierproeven

Samenwerking

Ketenbenadering

Het speelveld waarbinnen het 3V-principe toepasbaar is en kan zijn, is groot en complex. Het NKCA identificeert de ketens binnen de diverse gebieden en brengt verbindingen tot stand tussen spelers. Kortom, zij functioneert als een 'spin in het 3V web'. Ze pikt signalen op en geeft dit door waar dit nodig is.

Daarnaast wil het NKCA ervoor zorgen dat alle spelers uit de keten (overheid, onderzoek en bedrijfsleven) elkaar ontmoeten, kennis delen en waar nuttig samenwerken. Het NKCA stimuleert dit onder andere door het organiseren van workshops, al dan niet binnen de kaders van andere bijeenkomsten.

Bijeenkomst Herziene Wod - van papier naar praktijk!

Op 17 juni vond de bijeenkomst 'Herziene Wod - van papier naar praktijk!' plaats. Deze bijeenkomst was georganiseerd door het NKCA in samenwerking met de Biotechnische Vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Proefdierkunde (inclusief de beroepsgroep proefdierdeskundigen), de stakeholders werkgroep Educatie en Training, de werkgroep Instantie voor Dierenwelzijn, HollandBio en de Universiteit Utrecht. De vraag die centraal stond tijdens de bijeenkomst  was: wat gaat de herziene Wet op de dierproeven (Wod) voor mijn organisatie betekenen? De Europese Richtlijn 2010/63/EU (bescherming proefdieren) wordt in Nederland geïmplementeerd via de herziening van de Wod. Dat betekent dat de vergunninghoudende instellingen moeten voldoen aan een aantal nieuwe vereisten. Doel van de bijeenkomst was om ideeën uit te wisselen over de manier waarop de genoemde taken bij verschillende instellingen ingevuld kunnen worden. Pasklare antwoorden zijn daar niet voor, bleek tijdens de bijeenkomst met ongeveer 85 deelnemers uit alle hoeken van het werkveld. Wel duidelijk werd dat de herziene Wod echt consequenties heeft voor de praktische invulling en dat er wat dat betreft bij veel instellingen nog werk te verzetten is. Lees het verslag van de bijeenkomst.

Presentaties van 17 juni:

Herziene Wod-laatste stand van zaken, Angelique Nielen van het ministerie van Economische Zaken 

Bekwaam is bevoegd, Adri van der Dussen van  Erasmus MC Zorgacademie

Kwaliteitsbeleid KNMvD, Linda van Gaalen en Joost van Herten van de KNMvD

Welke functies moeten ingevuld worden? Jan Bas Prins van het LUMC 

Workshopmaterialen:

De instelling nu

De instelling straks

Competenties

Competentiekaarten

Taakkaarten

 

.