Rijksoverheidslogo
Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor dierproeven

Inleiding

In de in 2010-2011 door het Nationaal Kennis Centrum Alternatieven voor dierproeven gepubliceerde ‘Programmeringsstudie Alternatieven voorDierproeven’ werden de spelers in de keten van ontwikkeling tot en met implementatie van 3V-alternatieven samengevat als het vierspan van beleidsmakers, onderzoekers, het bedrijfsleven en de samenleving. In dit overzicht hanteren we dezelfde indeling.

wiewatwaar1

Fig. 1. Het vierspan van belanghebbenden bij 3V-onderzoek in Nederland

De belanghebbenden die deel uitmaken van het vierspan (Fig.1) kennen elk hun eigen niche, waarbinnen op nationaal en vaak ook internationaal niveau afstemming plaatsvindt. Maar ook onderling vindt afstemming plaats en juist hier zal in het kader van ketenverantwoordelijkheid en effectieve 3V-ontwikkeling en toepassing de kennisdeling worden gestimuleerd. Het schema in Fig.1 heeft een circulaire vorm vanwege de achtereenvolgendheid waarin de spelers een ‘hoofdrol’ spelen in de keten van ontwikkeling tot en met implementatie en toepassing van 3V-methoden. De cirkel kent ook begin noch einde, vanwege de diversiteit aan onderzoek en dus ook de diversiteit aan mogelijke ketens. De betrokkenheid van het vierspan is echter universeel.

In dit stuk worden de organisaties die hebben aangegeven betrokken te zijn bij 3V-onderzoek, binnen de onderverdeling van het vierspan, in willekeurige volgorde uitgelicht. Dit overzicht is niet volledig, maar dynamisch en zal dus regelmatig worden uitgebreid en bewerkt. De informatie over de instellingen is, op verzoek van het NKCA, door henzelf aangeleverd.

Spelers binnen het Nederlandse 3V-onderzoek die nog niet zijn opgenomen in deze wie-wat-waar 3V-gids, worden uitgenodigd hun info, ten behoeve van de volgende versie, ter beschikking te stellen aan het NKCA. Per organisatie/instelling wordt, indien voorhanden, de volgende informatie gegeven;

  • Beschrijving van de organisatie
  • Beschrijving van de manier waarop de organisatie betrokken is bij 3V-onderzoek
  • Beschrijving van de aard van het 3V-onderzoek
  • De opdrachtgevers van het binnen de organisatie uitgevoerde 3V-werk (vb. onderzoek)
  • De a) nationale en b) internationale werkgroepen en/of organisaties waarmee in het kader van 3V-onderzoek wordt samengewerkt
  • De contactperso(o)n(en) binnen de organisatie voor wat betreft het 3V-onderzoek. Deze gegevens zijn niet opgenomen in dit overzicht, maar zijn beschikbaar via het NKCA
  • De personen binnen de organisatie die zitting nemen in internationale gremia.
  • Ook deze contactgegevens zijn niet opgenomen in dit overzicht, maar zijn
  • beschikbaar via het NKCA.

Het NKCA wordt als kenniscoördinator op 3V-gebied apart besproken.

.