Asbest is een gevaarlijk materiaal dat vroeger veel gebruikt werd in de bouwsector vanwege zijn isolerende en brandwerende eigenschappen. Helaas kan het inademen van asbestvezels leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, waaronder aandoeningen als longkanker en asbestose. Om deze reden is het belangrijk om te weten of een woning of gebouw asbest bevat. Dit kan worden vastgesteld door middel van een asbestattest. In dit artikel kun je ontdekken waarom, en hoe je een asbestattest kunt aanvragen.

Waarom is een asbestattest belangrijk?

Het is belangrijk om te weten of een woning of gebouw asbest bevat, omdat dit kan leiden tot gezondheidsproblemen. Asbestvezels kunnen worden ingeademd en kunnen leiden tot asbestose, longkanker en mesothelioom. Deze ziekten kunnen zich pas jaren later manifesteren, waardoor het belangrijk is om asbest vroegtijdig op te sporen. Hierdoor bescherm je niet alleen de gezondheid van jezelf en je familie, maar ook van omwonenden. Het is dus belangrijk om te weten of een woning of gebouw oude asbesthoudende materialen bevat die mogelijk moeten worden verwijderd.

Hoe vraag je een asbestattest aan?

Als je wilt weten of een woning of gebouw asbest bevat, kun je een asbestattest aanvragen bij een erkende asbestdeskundige. Deze deskundige voert een visuele inspectie uit en neemt stalen van verdachte materialen, die vervolgens worden geanalyseerd in een erkend laboratorium. Op basis van deze resultaten wordt een asbestattest opgesteld, waarin staat of er al dan niet asbest aanwezig is in het gebouw en waar dit zich bevindt.

Het is belangrijk om te weten dat alleen erkende asbestdeskundigen een asbestattest mogen afleveren. Je kunt bijvoorbeeld contact opnemen met een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf, zoals de asbestverwijderaars van Asbestburo. Zij kunnen je niet alleen helpen met het veilig verwijderen van asbest, maar ook helpen bij het aanvragen van een asbestattest. Zorg ervoor dat je een aanvraag doet via asbestattest-aanvragen.net.

Hoe lang is een asbestattest geldig?

Een asbestattest is in principe geldig voor onbepaalde tijd, tenzij er verbouwings- of sloopwerken worden uitgevoerd, waarbij asbesthoudende materialen kunnen worden verstoord. In dat geval moet er opnieuw een asbestinventarisatie worden uitgevoerd om te controleren of er nieuwe asbesthoudende materialen zijn blootgelegd. Het is dus belangrijk om een actuele asbestinventarisatie te hebben voordat er verbouwings- of sloopwerken worden uitgevoerd.

Gemiddeld liggen de kosten tussen de € 300 en € 500, maar het is belangrijk om een offerte op te vragen bij de gekozen asbestdeskundige. Houd er rekening mee dat de kosten voor het verwijderen van asbesthoudende materialen niet inbegrepen zijn in de kosten van het asbestattest. Echter, zowel het verwijderen als de test zijn vaak eenmalig, waardoor deze activiteiten voor de lange termijn relatief goedkoop zijn.