Heeft jouw zoon of dochter moeite om het tempo op school bij te houden? Hier kunnen een aantal redenen aan ten grondslag liggen. Veel kinderen hebben moeite zich lange tijd te concentreren en raken daardoor snel afgeleid. Of misschien gaan de lessen en opdrachten te snel, waardoor jouw kind meer tijd nodig heeft om de stof te begrijpen. Wat de reden ook is, met bijles aan huis krijgt jouw kind de extra tijd en aandacht die hij of zij nodig heeft. Met één op één bijles kan er namelijk aangesloten worden op het niveau en de snelheid van jouw kind. Niet zo vreemd dat in een klas van 25 kinderen, er veel verschillende leerstijlen en leerniveaus zijn. Met bijles aan huis kan jouw zoon of dochter in een vertrouwelijke omgeving de begeleiding krijgen die nodig is om weer mee te kunnen met de rest van de klas.

Vind de juiste persoonlijke begeleider voor bijles

Een goede begeleider vinden is essentieel om goede resultaten te behalen. Alhoewel een bijlesdocent geen opleiding tot onderwijzer gevolgd hoeft te hebben, is het wel belangrijk dat je de juiste persoon kiest met de juiste expertise. Zoek je bijvoorbeeld iemand om bijles wiskunde te geven? Iemand met een wiskundige achtergrond of die een universitaire studie gerelateerd aan wiskunde volgt, kan dan een geschikte keuze zijn voor bijles wiskunde. Verder maak je ook de afweging of een vrouw of man beter bij jouw kind past, en natuurlijk of er een klik is. Het is natuurlijk belangrijk dat jouw kind zich op zijn of haar gemak voelt tijdens bijles wiskunde of een ander vak. Op deze manier wordt het vertrouwen gecreëerd waarin jouw zoon of dochter zichzelf het beste kan ontwikkelen. 

Waarom is bijles aan huis zo effectief?

Als ouder wil je dat je kind het natuurlijk goed doet op school. Je helpt waar nodig en kijkt of het huiswerk gedaan is. Wellicht probeer je ook het één en ander uit te leggen, maar lesstof zelf snappen, betekend niet altijd dat je dit ook op een effectieve manier kunt overdragen. Een bijles docent heeft inzicht in hoe de stof op een begrijpelijke manier over te brengen, en is zich bewust van andere factoren die meespelen in goed presteren op school. Zo wordt er ook aandacht gegeven aan het maken van planningen en het verhogen van het concentratievermogen. Op die manier zorgt bijvoorbeeld bijles wiskunde niet alleen voor het behalen van hogere cijfers voor wiskunde, maar ook krijgt jouw kind handvatten om gestructureerd te leren en huiswerk te doen voor andere vakken. Zo zorgt bijles aan huis voor een stevige basis die zijn vruchten af kan werpen met vervolgstudies en een toekomstige baan.