Communicatie, een kernwaarde waar we eigenlijk ons hele leven mee te maken krijgen. Zodra we met een ander individu in contact komen begint de communicatie. Jullie communiceren met elkaar door middel van gebaren en geluid. Ondanks dat we er al vroeg mee in aanraking komen blijkt het niet voor iedereen even makkelijk te zijn om te communiceren. Dit komt vooral vanaf de puberteit tot uiting. Zelfs “volwassenen” in het werkveld kunnen communiceren nog steeds moeilijk vinden en zullen daaraan moet werken. Waarom? Omdat goed communiceren een kracht is die je nodig gaat hebben. Benieuwd wat goed communiceren je oplevert? Je leest het in dit blog.

Begrip

De eerste waarde die goed communiceren oplevert is begrip. Door op een goede manier te communiceren kan je begrip naar elkaar tonen omdat je de ander begrijpt. In de praktijk wordt ook wel eens gesproken over “op hetzelfde level of dezelfde frequentie zitten”. Het betekent dat je begrijpt wat de ander bedoelt. En dan denk je misschien bij jezelf maar woorden hebben toch maar één betekenis? Nee, woorden kunnen een tal van betekenissen hebben en sterker nog, ze kunnen op nog meer manier worden overgebracht en ontvangen. Wanneer je goed kan communiceren kan je deze woorden op de juiste manier opvangen.

Betrokkenheid

Nog een waarde die hoort bij goed communiceren is betrokkenheid. Door een goede communicatie raak je betrokken met elkaar, ook doordat je de ander begrip. Het schept een band en die band krijgt je (bijna) alleen maar door communicatie. We kunnen helaas nog niet elkaars gedachten lezen dus je bouwt een band alleen op met een onbekende door middel van communicatie.

Verbondenheid

De waarde verbondenheid komt ook voort uit goede communicatie en gaat eigenlijk weer hand in hand samen met begrip en betrokkenheid. Bij verbondenheid is er een gevoel van begrip en respect. Er wordt geluisterd en vertelt. Dat schept een band en deze band is een band van verbondenheid. Bij veel bedrijven gaat het wel eens mis in de communicatie tussen werknemers of werknemers en werkgevers. Dit is zeer vervelend en hoeft eigenlijk niet mits er op tijd hulp wordt ingeroepen om de communicatie te verbeteren. Dit kan een externe partij zijn zoals bijvoorbeeld het Talkingstick Instituut. Dit instituut is speciaal opgericht om de communicatie te verbeteren. Door de communicatie te verbeteren worden bestaande waarde gecreëerd en nog meer. Het resulteert in een verbinding waardoor er niet alleen effectiever samengewerkt kan worden maar ook veel efficiënter en laten bedrijven door nou juist ontzettend blij van worden.