Wat is ERP-software?

ERP-software wordt voor steeds meer bedrijven steeds belangrijker. Maar wat kunnen deze applicaties precies doen?

Vrijwel elk bedrijf, ongeacht de branche, wordt blootgesteld aan toenemende concurrentiedruk als gevolg van voortdurend groeiende markten. Efficiëntie wordt de basis van elke organisatie. Het is daarom van belang om de eigen bedrijfsprocessen zo in te richten dat de middelen hiervoor zo efficiënt mogelijk kunnen worden ingezet. Dit is precies waar ERP-software in het spel komt.

Definitie: wat is ERP-software?

ERP is de afkorting voor Enterprise Resource Planning en beschrijft de taak van een bedrijf om de beschikbare middelen voor zijn eigen processen zo goed mogelijk in te zetten zonder knelpunten of overschotten te veroorzaken.

Het is voor elk bedrijfsproces belangrijk om op het juiste moment de juiste hoeveelheid resources in de juiste kwaliteit te leveren. De kerntaak van een ondernemer is het plannen, beheersen en bewaken van alle processen. Aangezien bedrijven doorgaans een groot aantal verschillende processen hebben, waarvan sommige parallel aan elkaar lopen of op elkaar voortbouwen, is dat een moeilijke taak.

Alle gegevens op één plek

Dit is waar ERP-systemen in het spel komen. Deze brengen alle bedrijfsprocessen digitaal in kaart en brengen de data samen in een centrale database. Op deze manier kunnen veel van deze processen worden samengevoegd, gestroomlijnd en in sommige gevallen geautomatiseerd door het systeem.

Overbrug afdelingsgrenzen en deel informatie sneller

Door de centrale opslag van alle data worden afdelings- en zelfs bedrijfsgrenzen overbrugd, wat op zich leidt tot een betere en snellere informatiestroom. In alle delen van het bedrijf ontstaan ​​snellere en veiligere processen, aangezien vanaf nu iedereen met dezelfde database werkt.

Hoe is ERP-software technisch opgebouwd?

ERP-software is opgebouwd uit verschillende modules. Elk van deze modules bestrijkt een specifiek verantwoordelijkheidsgebied binnen het bedrijf. De specifieke processen worden ondersteund met veel verschillende functies.

Afhankelijk van de behoeften van het bedrijf worden aanvullende modules toegevoegd of uitgesloten. De verschillende softwareoplossingen verschillen niet alleen van elkaar qua functionaliteit. Er zijn ook veel verschillen met betrekking tot het respectieve licentiemodel waarop de respectieve oplossingen zijn gebaseerd. Er zijn vier verschillende modellen:

  • ERP-software op locatie
  • Cloud ERP-software
  • Gehoste ERP-software
  • Hybride ERP-software

Doorgaans koopt een bedrijf software van de respectieve leverancier en installeert deze op zijn eigen servers. In dit geval spreekt men van het on-premises model. Dit kwam pas naar voren toen het nodig was om het te onderscheiden van andere opkomende modellen, vooral Cloud computing.

Wat is software-as-a-service?

Met de opkomst van Cloud systemen was het software-as-a-service-model snel gevestigd. Hiermee verwerft een bedrijf slechts een licentie om de software te gebruiken in plaats van de software. De software wordt beheerd op de servers van de respectievelijke Cloud leveranciers, die dan ook verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en de reparatie van de software.

Kosten van verschillende ERP-modellen

De twee modellen verschillen ook qua kosten. Met de klassieke lokale variant schaft u de ERP-software volledig aan en past u deze naar wens aan. Dit brengt doorgaans hoge initiële investeringen met zich mee, maar lagere exploitatiekosten. ERP in de Cloud worden doorgaans per gebruiker per maand vergoed met een bijbehorende licentievergoeding. Hoge initiële investeringen zijn op dit moment niet vereist.

Welke ERP-software past bij mijn bedrijf?

Er is geen algemeen antwoord op de vraag welk ERP-systeem geschikt is voor uw eigen bedrijf. Of een ERP-software de juiste is voor uw bedrijf, hangt in grote mate af van uw eigen omstandigheden en uw eigen doelen die met de software moeten worden nagestreefd.

ERP-software moet passen bij de branche

De specifieke processen van een bedrijf moeten in kaart worden gebracht met de ERP-software. Het is daarom belangrijk om een ​​oplossing te vinden die in eerste instantie past bij de branche van het bedrijf. Veel aanbieders hebben zich dan ook gespecialiseerd in bepaalde branches en hebben daar in de loop der jaren expertise in kunnen opbouwen. De juiste aanbieder kent de bijzondere eisen en uitdagingen die zich voordoen tijdens de implementatie en kan deze oplossen.

Licentiemodel moet passen bij het bedrijf

Bij het juiste licentiemodel moet ook rekening worden gehouden met de omstandigheden in het bedrijf. Heeft het bedrijf voldoende servercapaciteit en de nodige expertise om een ​​ERP-systeem in eigen beheer te exploiteren? Met name voor veel kleinere bedrijven biedt de Cloud een goede mogelijkheid om gebruik te maken van een holistisch ERP-systeem en de eigen inspanning relatief laag te houden.

Conclusie: ERP-software moet passen bij het bedrijf

Een allesomvattend ERP-systeem moet de specifieke processen van een bedrijf optimaal kunnen afdekken, zodat de geadverteerde voordelen concreet kunnen worden. Zodra u het juiste systeem heeft gevonden, profiteert u van snellere en verbeterde processen en besparingen op middelen in het hele bedrijf.

Bedrijven zonder een overeenkomstige oplossing moeten zo snel mogelijk de mogelijkheden van holistische ERP-software aanpakken. De concurrentiedruk neemt gestaag toe, dus geen enkel bedrijf kan zich verspild potentieel veroorloven. Wij helpen u graag bij het vinden van de beste ERP-software. Gebruik onze gratis vergelijkingstool en neem vandaag nog contact op met onze ervaren ERP-consultants.