High Performance Organisaties of Teams zijn organisaties of teams die extreem goed presteren ten opzichte van vergelijkbare organisaties in dezelfde branche. Dit is iets wat iedere organisatie natuurlijk wel wil bereiken! Prestaties kunnen in deze definitie zowel op financieel als niet-financieel gebied zijn. 

Er zijn een aantal kenmerken die ervoor zorgen dat deze High Performance Organisaties (HPO’s) zo goed kunnen presteren. Deze factoren worden hieronder verder toegelicht.

Kwaliteit van medewerkers en management

Binnen een High Performance Organisatie wordt er gewerkt met zelfsturende teams bestaande uit medewerkers met variërende expertise en ervaring. Op deze manier is er veel kennis aanwezig. Daarnaast wordt samenwerking gestimuleerd, zodat het team ook van elkaar kan leren. Het management wordt in dergelijke organisaties veel betrokken bij de gang van zaken op de werkvloer. Er wordt veel en snel geschakeld tussen de medewerkers en het management en hierdoor kunnen ze in tegenstelling tot andere organisaties snel beslissingen nemen.

Openheid en actiegerichtheid

Open communicatie en actiegericht werken zijn twee punten die een High Performance Organisatie typeren. De open communicatie zorgt ervoor dat medewerkers zich betrokken voelen bij de organisatie en er een sfeer hangt waarin alles gezegd kan worden. Fouten maken wordt geaccepteerd, aangezien hier weer van geleerd kan worden. Medewerkers durven hierdoor open en eerlijk te zijn over hun handelingen. Het actiegericht werken zorgt er daarnaast voor dat medewerkers weten welke taken nog volbracht moeten worden.

Langetermijnvisie

Bij HPO’s is de lange termijn iets waar rekening mee gehouden wordt. Zo is er altijd de intentie om een samenwerking voor langere tijd te voeren. Dit geldt voor zowel leveranciers, partners, klanten en medewerkers. Lange termijn samenwerkingen maken het namelijk mogelijk om plannen voor de lange termijn te bedenken. 

Continue verbetering en vernieuwing

Continue verbetering staat bij HPO’s centraal. Er is namelijk altijd ruimte voor het optimaliseren van processen. Om het best presterende bedrijf te blijven is het van belang dat je niet stil blijft staan, maar dat je door blijft ontwikkelen. Er wordt ook altijd uitgekeken naar mogelijke innovaties en ideeën om vernieuwing toe te passen voor de producten, diensten en processen die een bedrijf voortzet.