Ziekteverzuim op werk

Ziek zijn is vervelend. Natuurlijk met name voor de zieke: er is niets rotters dan aan de slag willen, maar het gewoon fysiek niet kunnen. De afgelopen periode hebben we maar al te goed gemerkt hoe veel invloed ziektes kunnen hebben op de maatschappij en het dagelijkse leven.

Wat is ziekteverzuim?

Ook voor ondernemers hebben ziektes grote gevolgen. We spreken over ziekteverzuim wanneer een medewerker tijdelijk of voor een langere periode zijn werkzaamheden niet kan uitvoeren. Het verzuim kan werk gerelateerd zijn, maar ook een privésituatie ten grondslag hebben. In 2019 was het percentage ziekteverzuim 4.2%: dus van iedere honderd dagen, is een gemiddelde werknemer in Nederland 4,2 dagen niet op werk vanwege ziekte.

Er kunnen ook andere redenen ten grondslag liggen aan ziekteverzuim. Bijvoorbeeld een conflict op het werk of arbeidsongeschiktheid. Al die verschillende oorzaken kunnen in twee categorieën verdeeld worden: kort en lang verzuimd.

Kortdurend verzuim

Kortdurend komt  veel meer voor dan langdurig verzuim. Als iemand een griepje of verkoudheid te pakken heeft, zal men een aantal dagen zijn uitgeschakeld en niet op werk te vinden zijn. Tot voor kort was 68,2% van het verzuim korter dan zes dagen, maar sinds de corona crisis – waarbij een quarantaine periode van 10-14 dagen wordt geadviseerd – zal het termijn van dit kortdurende verzuim oplopen.

Langdurig verzuim

Als een werknemer langer dan zes weken ziek is, spreekt men over langdurig verzuim. Vaak zijn de oorzaken in dit geval gecompliceerder. Er kunnen psychische of chronische lichamelijke klachten  spelen, maar ook een ongeval, stress, ontevredenheid met het werk of een benauwende privé situatie kan grondslag liggen aan langdurig ziekteverzuim.

Wet Verbetering Poortwachter

Voor zowel werknemers als werkgevers is ziekteverzuim een lastige situatie. De overheid heeft een aantal verplichtingen opgesteld in de zogenaamde Wet Verbetering Poortwachter, met als doel een samenwerking tussen werkgever en werknemer opdat de werknemer snel weer aan de slag kan.

Voor een werkgever hebben deze eisen veel impact. Zo heeft iedere arbeidsongeschikte werknemer recht op 70% van zijn loon. Dit percentage kan zelfs hoger liggen, gemotiveerd door goed werkgeverschap en ongebonden aan een CAO. Een werkgever is tot wel twee jaar verplicht een zieke werknemer door te betalen.

Verzekering

De kosten van deze tegemoetkoming kunnen voor een werkgever enorm zijn en lastig te voorspellen. Wanneer een bedrijf voor het eerst werknemers in dienst nemen, of juist gaan uitbreiden met meer nieuwe werknemers, kiezen ze daarom voor een ziekteverzuimverzekering. Deze zijn vaak erg flexibel in te delen, omdat ieder bedrijf opereert. Onderling de verzuimverzekering vergelijken is daarom ook raadzaam, om verzekering te vinden die bij jouw situatie past.

Een goede ziekteverzuimverzekering voorkomt benauwende situaties voor de werkgever.